måndag 5 oktober 2009

Google Wave på två minuter...och en lite mer konkret beskrivning av 15 viktiga features i Google Wave:

Inga kommentarer: