tisdag 23 december 2008

Alltså påven...

...vilket jävla flarn han är.

Av alla människofientliga, kontrollerande och vilseledande religioner är katolicismen den värsta. 

Med många andra som delad tvåa.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har blivit trackaserad av homosexuella sedan 1998 då jag skojade lite med dom.
Jag är med i Röda Korset och varit med i Amnesty och Svenska Freds och har aldrig i hela mitt liv varit med om något liknande.

Anonym sa...

Påven är inte en av världens ondaste män, utan en som fortfarande vågar stå upp för den kristna kärleksläran.

Enligt denna så löser man inte främst mänskliga problem genom att tackla symtom utan deras rötter. Spridningen av AIDS står västvärlden med sin kulturimperalism till stor del för, med sina idag misstänkta vaccineringar, uppluckrande av lokala kulturer i Afrika och bidragandet till den allmänna misär och fattigdom som råder på den kontinenten. Att sedan tro att kondomutdelning (som ofta tolkas som en direkt uppmaning till mer sex) löser problemet vittnar om naivitet - i grund och botten är AIDS-frågan en som rör normer där män i Afrika anser sig ha rätt att ha, och om inte annat ta, flera kvinnor. Med en sådan cirkulation på partners, så omfattande våldtäktstal och en så degraderade syn på människan, allra främst kvinnan, som främst någon slags sexleksak, är det inte svårt att se att sjukdomen sprids så snabbt i regionen.

På det har vi många av de rika och inflytelserika i världen som öppet ansluter sig till ideologier där man anser att det finns för många människor på planeten och i samma veva hyllar kondomspridning för att minska en av de epidemier som tar flest liv - hyckleriet har aldrig varit tydligare. Till det kan läggas västvärldens medicinska skandaler rörande medicinering mot HIV, AIDS; så som t.ex. AZT. Och delar av den ekonomiska eliten känner till detta faktum.

Vad gäller homosexualitet så baserar den katolska kyrkan sina resonemang på naturläran enligt vilken synden utgör ett desintegrerande inslag; det för människan bort från sin tänkta kontext och skapar problem vilka i sig måste lösas med nya synder, lögner, svek och manipulationer.

Sexualitet anses vidare ha en koppling till att bringa nytt liv; likt Freud finns farhågan att sexuell utlevelse som frikopplas från möjligheten att få barn till slut resulterar i perversion, besvikelser, agressioner, egoism, övergrepp och frustration. Oavsett om det är fråga om en präst som i hemlighet ägnar sin tid åt allt mer förbjudna fantasier eller den unga tjejen som försöker hitta kärleken genom att prova sig fram i sängen så resulterar det i avtrubbning med alla dess möjliga konsekvenser; övergrepp, abort, beroenden, tvångsmässiga beteenden osv.

Homosexualitet innebär per definition att barn inte kan bli till utan artificiella medel; och ja att temporärt byta partner för att kunna få barn anses vara artificiellt, likväl provrörsbefruktning. Bioteknikbranchen ser de homosexuella som en av flera frontgrupper för att tänja på människors upplevelse av vad liv, familj är. Sant är att familjer sett olika ut, och att en isolerad kärnfamilj inte per definition måste vara ett sunt ideal, dock tycks människan i regel må sämre av att känslomässigt eller fysiskt fjärmas från sitt ursprung som i en stark mening är en man och en kvinna; även om så vår såväl som många andra kulturer ofta framhåller att det inte är något onaturligt i att en man och en kvinna ligger med varandra på fyllan och råkar få barn. Inget fel med det. Men här menar påven att det är något fel med det; inte att ett barn väl tillblivet är något ont, men att omständigheterna inte bör upphöjas till något normerande ideal, utan tvärtom.

Här menar många kristna, kanske också påven, att ateismen och nihilismen i sig ställer till skada då Guds mening anses överflödig; följdakteligen finns i strikt mening ingen god “mänsklig natur” och inte heller något som kan anses “naturligt” (i enlighet med den natur som Gud skapat oss för). Människan blir utan ett sökande efter en indre ordning som för henne närmare Gud och medmänniskorna (kärlek) och det växande tomrummet fylls istället med stimulantia i alla dess olika former, olika substitut som tillfälligt ger injektioner av känslor av kärlek, bekräftelse osv. Men en underliggande ångest finns kvar och driver henne till ständig jakt; på nya partners, en mysigare jul, hårdare julklappar, bättre argument för att försvara den fallerande självbilden, bekräftelser genom hävdande, förtryck osv.

Att påven vill homosexuella, transsexuella något ont är en tolkning som utgår från att det som är gott för människan per definition är sex (oavsett omständigheter), att den främsta närheten en människa kan känna till är under sex (oavsett omständigheter), att synd, naturordning inte existerar osv. Detta kan diskuteras. Men skulle det visa sig att antagandena ovan är felaktiga, eller ens tvivelaktiga, kan det mycket väl vara dem som attackerar påvens uttalanden, som lovordar homosexuell utlevelse som ett ideal och norm likställt (eller tom bättre än) de ideal som den kristna läran för fram - integration av kärlek, närhet och sex inom ramen för ett totalt, vilkorslöst ja mellan partners (läs äktenskap mellan man och kvinna) som inte utesluter att deras kärleksakter mynnar ut i nytt liv - som gör sig skyldiga till att inte visa homosexuella och andra människor kärlek utan fördömer dem till ett allt mer olyckligt liv.

Personligen fann jag påvens encyclika om kärlek rätt intressant, ett tips är att läsa denna filosofs djupgående reflektioner till kärlek, och då inte enbart i meningen “rätt till sexuell utlevelse” (oavsett omständigheter, graden av ömsesidigihet, ansvarstagande och konsekvenser).

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_en.html

Jesper sa...

Anonym #2: Mer tänka, mindre copy/paste-predika. Tack.

Du tappade bort mig någonstans mellan AIDS-spridande och tiotalet fördömanden av De Otrogna.

"Att påven vill homosexuella, transsexuella något ont är en tolkning som utgår från att det som är gott för människan per definition är sex"

Eh...just det.

Eller möjligen någon slags helcrazy idé om alla människors lika värde? (Oavsett om du är en afrikansk HIV-smittad, nyknullad katolsk korgosse eller helt vanlig Svenne Banan)

Jesper sa...

Anonym #1: Haha, det låter ju alldeles fruktansvärt. Hur gjorde du för att få bögmaffian så förbannad?

Jag lider med dig, och det låter ju helt klart värre än alla de händelser t.ex. Amnesty eller kondomkramarna i Röda Korset brukar uppmärksamma.

Anonym sa...

Jag tror att det var när jag var med i en nollningsgrupp som kalades blåsningen då man skulle luras och en person frågade mig vad jag skulle göra i helgen.
Då sa jag på skoj att jag skulle knacka bögar.
Efter det blev jag verbalt mordhotad och blivit trackaserad och mobbad mer än du tror, samt fått nattliga telefonhot.
Jag har anmält det till polisen flera gånger.